Aamumuskari sekralla 2kk-5- vuotiaat

Aamumuskari 2kk – 5- vuotiaille sekralla, kevät 2020

Muskari pidetään Tyrnävän Seurojen talolla eli Sekralla (keskellä toria). Salin ollessa koululaisten käytössä, kulku muskaritilaan on takaoven kautta (ei läpikulkua salin kautta). Minimimäärä ryhmälle on 7 lasta ja max. 12 lasta. Muskari on tarkoitettu 2 kk - 5-vuotiaille, alle 3-vuotiaat aikuisen kanssa. Muskari toteutuu ns. sisarusryhmänä eli ryhmässä on 2 kk - 5-vuotiaita lapsia aikuisineen.


Ryhmä on klo.9:15 - 9:45 


​​​

Kausimaksu (10 kertaa) on 55€/lapsi (ei MLL Tyrnävän yhdistyksen jäsen) ja MLL:n Tyrnävän yhdistyksen jäsenet 47€/lapsiJos Muskarissa on tilaa, niin silloin voi tulla kertaluontoisesti käymään muskarissa, jolloin hinta on 6€/ei jäsen tai 5€/MLL:n Tyrnävän yhdistyksen jäsenet.

Huomioithan, että jäsenyyden voimassaolo MLL Tyrnävän yhdistykseen tarkistetaan jäseneksi itsensä ilmoittaneilta. Pidäthän jäsenyytesi ajan tasalla!


Muskarikerrat (10 krt), joka toinen perjantai:

vko 3: 17.1

vko 5: 31.1

vko 7: 14.2

vko 9: 2.2

vko 11: 13.3, tästä kerrasta alkaen vain klo.9.15-9.45 ryhmä

vko13: 27.3

vko 14: 3.4

vko 16: 17.4

vko 17: 24.4

vko 19: 8.5

(Pääsiäisen ja vapun vuoksi "rytmimuutos" loppukeväästä!)

Lisätietoja:

Muskariohjaajina toimivat Sointupajan Erja ja Anu yhdessä, jolloin toinen voi ottaa enemmän ryhmänhallinta- ja leikittämisvastuuta toisen säestäessä laululeikkejä. Muskareissa tutustutaan musiikillisiin perusasioihin leikin avulla. Toiminta tukee lapsen kehitystä kokonaisvaltaisesti kannustaen lasta muun muassa itseilmaisuun, yhdessä tekemiseen ja itsenäiseen ajatteluun. Muskaritunti sisältää laulamista, loruilua, musiikin kuuntelua, soittamista, musiikkiliikuntaa sekä musiikin yhdistämistä muuhun luovaan ilmaisuun. Työtapojen keskeisimmät periaatteet ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, opetuksen elämyksellisyys sekä tunnin positiivinen ilmapiiri. Koska lapset ovat temperamentiltaan erilaisia, joukossa voi olla myös lapsia, jotka nauttivat toiminnan seuraamisesta, eivätkä osallistu aktiivisesti musisointiin. Tämä on täysin hyväksyttävää, sillä lapsi oppii ja saa elämyksiä myös kuunnellen.Sointupaja laskuttaa sähköpostin (muista ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite!) kautta kausimaksulaiset.

Tervetuloa muskariin!

kuva:MLL