Ilmoittautumiset

RUOKA-AVUSTUSTA PÖMILÄSTÄMLL Tyrnävän yhdistys auttaa Koronaepidemian vuoksi ahdinkoon joutuneita perheitä, joilla on peruskoululaisia jotka ovat kotiopetuksessa koulun sulkeutumisen vuoksi. 

Olemme tehneet yhteistyösopimuksen Pömilän kanssa, josta joka arkipäivä valitut perheet saavat hakea ruokaa yhdistyksen laskuun. Joka arkipäivä seuraavan 10 päivän ajan ruokaa jaetaan yhdistyksen laskuun 10 kg/litraa/päivä.  Ruokajako voimassa alustavasti 3.4.2020 saakka, jos ei tule hallitukselta erillismääräystä että toimipaikat pitää laittaa kiinni. 

EI omia astioita, astiat tulevat Pömilästä. Noutoaika Pömilästä klo 10:45-13.15 välisenä aikana. Mieluiten ilmoittaa noutoajan jo lomakkeessa. Vain yksi noutaja perheestä.  Jos tarve isommalle määrälle kun me myönnämme, lisäruuat ja lisukkeet tulee maksaa itse Pömilään jonne käy vain korttimaksu. 

Hakemuksia voi laittaa lomakkeen kautta klo 15 mennessä aina seuraavan päivän lounasta koskien. Valituille perheille ilmoitamme iltaisin klo 21 mennessä sähköpostitse valinnasta.  

Jokaiselle arkipäivälle pitää laittaa oma hakemus. Hakemus auki klo 00-15 aina edellisenä päivänä. 

Viikolla 14 tarjolla seuraavat vaihtoehdot:

MA: Kinkku-salamikiusaus tai kookoslinssikeitto

TI: Jauheliha-perunasoselaatikko tai kaalikeitto

KE: Makaronilaatikko tai Lihakeitto

TO: Pyttipannu tai hernekeitto ja pannukakku (valittava erikseen lisänä)

PE: Broilerperunavuoka tai Riisipuuro (ilmoita haluatko puuron lisukkeeksi soppaa)


TIETOSUOJASELOSTE 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrnävän Yhdistyksen sivujen kautta kerättäviin tietoihin 

Pvm:             12.10.2018 

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)  

Rekisterinpitäjä:

Nimi:             Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tyrnävän Yhdistys ry 

Osoite:         Eevankuja 4 , 91800 Tyrnävä                     

 www.tyrnava.mll.fi   


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: 

Nimi:             Puheenjohtaja, MLL Tyrnävän yhdistys ry 

Osoite:          Eevankuja 4, 91800 Tyrnävä 

Sähköposti:  mlltyrnavanyhdistys@gmail.com  

Rekisterin nimi : 

Nettisivujen https://tyrnava.mll.fi/  kautta kerättävät tiedot 

1) Ilmoittautumiset kerhoille, leireille ja kursseille 

2) Työhakemukset 

3) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset   


Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus:  
1) Kerhojen, leirien ja kurssien ko. toimintaan liittyvä tiedotus, yhteydenpito ja laskutus 

2) Työhakemusten vastaanotto ja työnhakuprosessiin tarvittavien tietojen keräys 

3) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.            

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät:

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:  
1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)   

2) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työtehtävän kannalta oleellisten asioiden kuvailu, lomakkeen täyttäjien esiin nostamat asiat ja liitteet  
3) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat 

  
Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet: 

1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten. 

2. Työnhakuprosessin ajan, kunnes työtehtävään valitun koeaika on ohitse. 

3. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä. Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa. 


Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan):

Henkilöiden itse täyttäessä tiedot tyrnava.mll.fi nettisivujen lomakkeilla.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja käytetään vain MLL Tyrnävän yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työtehtävän vastaanottanut, rahastonhoitaja. 


Tietojen siirto:  

Tietoja ei luovuteta MLL: n ulkopuolelle eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet:

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan. Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 


Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus:

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. 


Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen:

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.


Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.