Vanhemmille

 

 

 

Hyvä huoltaja,

tervetuloa vastaamaan kerhotoiminnan arviointikyselyyn!

 

MLL:lle on tärkeää kuulla, millaisia kokemuksia sinulla ja lapsellasi on kerhotoiminnasta. Tyrnävän paikallisyhdistys toteuttaa kyselyn yhdessä MLL keskusjärjestön kanssa. Tuloksia hyödynnämme paikallisesti ja valtakunnallisesti toiminnan kehittämisessä sekä MLL:n Tyrnävän yhdistyksen kerhotoiminnan suunnittelussa. Pyydämme teitä ystävällisesti vastaamaan kyselyyn yhdessä kerhoon osallistuvan lapsenne kanssa.

Vastaaminen kyselyyn vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Lainauksia avovastauksista saatetaan käyttää MLL:n materiaaleissa ja kyselyn tuloksista voidaan kertoa myös MLL:n nettisivuilla.

Merkitkää kyselylomakkeeseen lapsenne kerhon tunnistenumero:

1 =dance Mix 3-5v.

2 = dance Mix 6-10v.

3 = sähly 5-7v.

4 = sähly 8-11v.

5= liikkari 3-6v.

 

Jos lapsesi käy useassa ryhmässä tai sinulla on useampia lapsia, voitte vastata kyselyyn halutessanne useamman kerran.

 

Kyselyyn voi vastata verkkosivulla:

http://www.mll.fi/kerhokysely

Vastaathan kyselyyn viimeistään 3.6.2018 mennessä

Lämmin kiitos yhteistyöstä!

Terveisin, MLL Tyrnävän yhdistys